DNB

Som Norges største og et av verdens mest solide finanskonsern, er vi opptatt av å forene lønnsomhet med ansvarlighet. Lær mer hvordan vi gjør dette, og hva samfunnsansvar betyr for oss.

SPOnsOrer

HELGELANDSBASE AS

Siden 1983 har Helgelandsbase utført basetjenester til de fleste av oljeselskapene som opererer i Norskehavet. Gjennom disse 30 årene har Helgelandsbase tilegnet seg betydelig erfaring og relevant kompetanse innenfor service-, forsyning- og logistikktjenester for petroleumssektoren.

HELGELAND INVEST

Helgeland Invest AS er et investeringsselskap lokalisert på Helgeland i Nordland. Helgeland Invest AS har betydelige eierinteresser i virksomheter innen havbruk/sjømat, eiendom/infrastruktur og oljerelatert virksomhet i sin portefølje.

NORdland fylkeskommune

SAMARBEIDSPARTNERe

helgeland regionråd

Helgeland Regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene AlstahaugDønnaGraneHerøy,LeirfjordTræna og Vefsn. Regionrådet arbeider med saker av felles interesse og av betydning for regionen.

olje og gassklynge helgeland

Olje- og gassklynge Helgeland representerer 48 leverandørbedrifter, forsknings- og utdanningsaktører på Helgeland, med totalt ca 2000 ansatte og en samlet årlig omsetning på ca 6 Mrd NOK.

petro arctic

Petro Arctic er leverandørnettverk for petroleumsvirksomheten i nord.  Nettverket har samarbeidsavtaler med oljeselskapene som har felt i drift, eller under utvikling i Norskehavet Nord og Barentshavet

© 2018 OFFSHORE NORDLAND

Sandnessjøen, Alstahaug kommune

post@hel.no | Tel: +47 902 14 433

  • Offshore Nordland Facebook
Offshore Nordland, Ølje- og gasskonferansen