Stig Sørra ny daglig leder i Helgeland Regionråd


(foto: Helgelands Blad)

Styret Helgeland Regionråd Iks tilbudt Stig Sørra stillingen som daglig leder i Helgeland Regionråd. Han har takket ja til stillingen, planlagt tiltredelse 1.1.2018. Etter styrets oppfatning har han meget relevant utdanning. Gjennom sitt virke som politiker, og i flere av de sivile stillinger han har innehatt, dokumenteres det at han god forståelse for det politiske system på ulike nivåer, og at han har kunnskaper om offentlig forvaltning, nærings- og samfunnsliv. Han har meget god økonomiforståelse, bl.a. fra sin tid i forsvaret og i sivile lederstillinger. Utvalget finner at han har gode språkkunnskaper, formidlings- og samarbeidsevne. Hans referanser bekrefter at han evner å arbeide selvstendig og målrettet, at han har gode kommunikasjons- og kontaktevner, at han er strukturert og tydelig og at han har god rolleforståelse. Det er gjennomført to intervjurunder. Alle beslutninger i ansettelsesutvalget gjennom hele prosessen har vært enstemmige.

Styret ser frem til samarbeidet og ønsker Sørra velkommen.

Siste innlegg

Se alle

Stor interesse for Offshore Nordland

NESTEN FERDIG: I 2012 deltok prosjektdirektør i Equinor, Torolf Christensen, på Offshore Nordland for å fortelle om hvordan Aasta Hansteen-prosjektet skulle gjennomføres. I år er han tilbake for å for

© 2018 OFFSHORE NORDLAND

Sandnessjøen, Alstahaug kommune

post@hel.no | Tel: +47 902 14 433

  • Offshore Nordland Facebook
Offshore Nordland, Ølje- og gasskonferansen