OLJE- OG GASSKONFERANSEN 5-6 JUNI 2018

Oppdatert: 6. mars 2018Helgeland Regionråd arrangerer i samarbeid med Petro Arctic og Nordland fylkeskommune på nytt olje- og gasskonferansen Offshore Nordland i Sandnessjøen den 5.og 6. juni 2018. Årets konferanse blir den 19 i rekken.

Konferansen har utviklet seg til å bli en arena for næringslivs- og samfunnsaktører og politikere med interesse for utviklingen av olje og gass aktiviteten i Norskehavet og i nordområdene.

Siste innlegg

Se alle

Stor interesse for Offshore Nordland

NESTEN FERDIG: I 2012 deltok prosjektdirektør i Equinor, Torolf Christensen, på Offshore Nordland for å fortelle om hvordan Aasta Hansteen-prosjektet skulle gjennomføres. I år er han tilbake for å for