Offshore Nordland 2021

Kulturbadet, Sandnessjøen

Om konferansen

Nåværende og kommende prosjekter – Norskehavet i fokus!

Investeringene rundt Norne, Skarv og Aasta Hansteen, sammen med Polarled, viser oss at Norskehavet fortsatt er under utvikling, og vi opplever økt eksport av gass til det europeiske markedet. Samtidig ser vi spennende havvindprosjekter komme som kan gi nye muligheter for leverandørindustrien i nord. Vi får høre fra aktuelle innledere om de pågående og kommende prosjekter til de selskapene som ser potensialet i Norskehavet.

Rekruttering og bosetting – Er vi konkurransedyktige i nord?

Aktiviteten flytter nordover, ungdom flytter sørover. Har vi det som trengs for å rekruttere kompetent arbeidskraft til næringen her i nord? Hva opplever næringen i Nord-Norge og her på Helgeland? Og hva kan vi gjøre? Hva tenker lokale og regionale aktører i bransjen, og ikke minst, hva tenker lokale, regionale og sentrale politikere?