INNLEDERE

Kristin Skogen Lund

KRISTIN SKOGEN LUND

Administrerende direktør, NHO

Kristin Skogen Lund har tidligere vært konserndirektør i Telenor, administrerende direktør i Aftenposten, konsernsjef i Scanpix Scandinavia og administrerende direktør og redaktør i nettportalen Scandinavia Online. Hun har hatt internasjonale lederstillinger i Unilever og Coca-Cola og vært eksportstipendiat ved ambassaden i Madrid. Skogen Lund er tidligere styremedlem i Ericsson, og har vært president i NHO og styremedlem i Orkla ASA. Hun har en MBA fra INSEAD og en Bachelor i International Studies and Business Administration fra University of Oregon.

Frode Leversund

FRODE LEVERSUND

Administrerende direktør, Gassco

Frode Leversund, administrerende direktør, har det overordnede ansvaret for alle enheter i Gassco. Gassco er ansvarlig for transport av gass fra norsk sokkel til Europa og sørger for at millioner av mennesker får leveranser av gass hver dag, året rundt. Selskapet er operatør og har et overordnet ansvar for drift og utvikling av et omfattende transportsystem bestående av 8000 kilometer rørledninger og knutepunktsplattformer på norsk sokkel. Gassco har også operatøransvar for prosessanleggene Kollsnes og Kårstø og fire mottaksterminaler for gass i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Selskapet har sitt mandat fra og eies av Olje- og energidepartementet. Organisasjonen består av 360 medarbeidere, hvor omlag 220 arbeider ved hovedkontoret på Karmøy og 140 på terminalene i Europa.

Bente Nyland

BENTE NYLAND

Oljedirektør, Oljedirektoratet

Bente Nyland ble utnevnt til oljedirektør i 2007. Hun begynte i Oljedirektoratet som seniorgeolog i 1989, og fikk sin første lederstilling i 1994. Hun ble en del av ODs ledelse i 2000. Hun begynte sin karriere som letegeolog i Statoil, hvor hun var ansatt i fem år. Nyland har hatt en rekke styreverv, blant annet i Norges geotekniske institutt (NGI), Institutt for energiteknikk (IFE), Universitetsfondet for Rogaland og Universitetet i Stavanger.

Ingelin Noresjø

INGELIN NORESJØ
Fylkesråd for næring, Nordland fylkeskommune

Ingelin Noresjø er fylkesråd for næring og regional utvikling. Noresjø er utdannet fra Universitetet i Nordland med en MBA med fordypning innen ledelse i offentlig sektor og endringsledelse. Hun har vært stortingskandidat for Kristelig folkeparti og har også vært ansatt som fylkesssekretær og organisasjonsrådgiver for partiet.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

KARL EIRIK SCHJØTT-PEDERSEN

Administrerende direktør, Norsk olje og gass

Schjøtt-Pedersen har vokst opp i Vardø, Finnmark. Han har vært Stortingsrepresentant for Finnmark i 24 år. Karl Eirik har vært medlem av Regjeringen i tre runder som fiskeriminister fra 1996-1997, finansminister fra 2000-2001 og statsråd ved Statsministerens kontor fra 2009-2013. Karl Eirik er også styreleder i Sparebanken Nord-Norge.

Schjøtt-Pedersen er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo har i tillegg en MBA fra Copenhagen Business School.

Frode Alfheim

FRODE  ALFHEIM 

Forbundsleder, Industri Energi

Frode Alfheim (50) er forbundsleder i LO-forbundet Industri Energi, som organiserer 57 000 arbeidstakere innen både offshore og landbasert industri. Han leder også LOs olje- og gassutvalg.

Alfheim er fra Dønna kommune i Nordland fylke og har fiskeri- og havbruksutdanning fra Høgskolen i Bodø. Han har vært nestleder i Industri Energi fra 2010 til 2017, områdeansvarlig for fagligpolitisk avdeling i Industri Energi fra 2006 til 2010, og nestleder i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) fra 2004 til 2006.
Han har jobbet for LO siden 1990-tallet. Han var ungdomssekretær i LO/AUF i 1990-94. I perioden 1998 og 2003 jobbet han som oljesekretær i LO og LO Industri. Alfheim har også jobbet som politisk rådgiver i forsvarsdepartementet (1996), nærings- og handelsdepartementet (1996-97) og arbeids- og administrasjonsdepartementet (2001).

Jonny Guddingsmo

JONNY GUDDINGSmo

Geolog, Cand. Scient, Wintershall

Jonny er en erfaren senior letegeolog med 21 års erfaring fra oljeindustrien. Han har arbeidet for tre internasjonale oljeselskaper i områder langs norsk kontinentalsokkel, inkludert Barentshavet, Norskehavet and Nordsjøen samt Irland. I tillegg har han arbeidet fem år i Malaysisk nordvestlige Borneo. Jonny har erfaring fra både nærfeltleting, prospektevaluering og regional evaluering og dypvannsboring.

Nils Arne Sølvik

NILS ARNE SØLVIK

Konserndirektør for forretningsutvikling

og innkjøp, Aibel

Nils Arne Sølvik har mer enn 20 års erfaring fra olje- og gassindustrien, og har opparbeidet seg en grundig innsikt i forretningsutvikling fra et leverandørperspektiv. Han har hatt ledende stillinger innen teknologiutvikling, prosjektutførelse, salgs- og forretningsutvikling, drift/forsyningskjede/produksjon og ettermarked. Han har tidligere vært ansatt hos ABB, Framo Engineering og OneSubsea. I Aibel er han en del av konsernledelsen, med overordnet ansvar for forretningsutvikling og innkjøp. Sølvik har en MSc i Electric Power Engineering fra Norges tekniske høgskole (NTH).

Annbjørg Skjerve

Annbjørg SkjeRVE

Location Manager Sandnessjøen, Aker Solutions

Annbjørg har jobbet i Aker Solutions systemet i over 3o år. Hun arbeidet på Aker Verdal og Kværner Stord før hun kom til Sandnessjøen som Site Manager for Aker Solutions sitt verksted på Strendene i 2013. Her var hun i tre år før hun jobbet en kort periode hos Aker Solutions Subsea Lifecircle Services på Ågotnes. Nå er Skjerve tilbake i Sandnessjøen som lokasjonsleder med ansvar for både verkstedet og ingeniørkontoret. Annbjørg har vært leder for både prosjekt og basis innen kvalitet, HR, HMS og ulike produksjonsledelsesjobber og har bidratt i flere store oppbyggings- og endringsprosesser. Hun er økonomiutdannet og har en mastergrad i Kunnskapsledelse fra HINT/CBS.

Torolf christensen

torolf christensen

Prosjektdirektør Aasta Hansteen, Statoil

Utdanning innen petroleumsteknologi fra NTNU 1978, nærmer meg altså 40 år i bransjen. Erfaring: først 10 år i Mobil med oppstart produksjon og drift på Statfjord, deretter 7 år med undergrunnsforskning Statoil Rotvoll. Etter det Petek-leder Heidrun og Kristin-prosjektet (HPHT) og drift Kristin, så Petek-leder Åsgard og deretter Aasta Hansteen prosjektdirektør fra 2011.

Espen Kvilekval

Espen Kvilekval

Leder Olje- og gass, DNB Bank ASA

Ansatt i DNB siden 2001. Ulike ledende stillinger knyttet til olje, gass og fornybar energi innenfor konsernområdet - Oslo, Houston, New York og London. Leder Olje- og gass siden 2010. Ansatt i Olje- og energidepartementet i perioden 1997-2001. Cand. Polit. fra Universitetet i Bergen (økonomi, komparativ politikk, historie).

Signe Husebø

Project Integration Manager - Ærfugl, Aker BP

Signe har ansvar for totalleveransen av Ærfugl prosjektet og andre utbyggingsprosjekter i Skarv området. Hun har sin bakgrunn innen produksjon og drift på Alvheim feltet. Signe har tidligere arbeidet for oljeselskaper som Marathon Oil og Det norske og har hatt ledende stillinger innen produksjon, prosess, regularitet og anleggsintegritet. Signe har mastergrad i petroleumsteknologi fra Universitetet i Stavanger.